Vi återvinner och framställer EL med hjälp av däck, vatten, sol och vind.

Current Power Sweden

Current Power Sweden AB grundades våren 2005 som resultat av forskning på Avdelningen för elektricitetslära, Uppsala universitet. Konceptet belönades 2004 med tredje plats i affärsplantävlingen Venture Cup Öst, erhöll stipendium från Agne Johanssons minnesfond-stipendium 2005 samt Almi Uppsala innovationspris år 2004.

Styrelsen (gamla, ej nya)
VD Dr. Karin Thomas
Prof. Mats Leijon (ordförande)
Doc. Hans Bernhoff
Doc. Jan Sundberg
Dr. Karin Thorburn
Civ ing. Billy Johansson
Civ ing. Annika Skoglund
Tekniken som nyttjas i Current Power baseras på en vertikalaxlad turbin som är direktkopplad till en permanentmagnetiserad generator. I korthet betyder detta att ett elsystem med omriktare behövs samtidigt som den mekaniska hållfastheten förväntas vara hög.